โรงเรียนกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม   Leave a comment


ลดโลกร้อน ปีที่ 4โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ 1 2 และรุ่นที่ 3 จะมีการเน้นเรื่องกายภาพและภูมิทัศนืของโรงเรียนให้ร่มรื่นหน้าอยู่ และปลอดภัย และโรงเรียนก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณและตลอดจนตัวอาคารให้ดูดี สอาด และปลอดภัย ซซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาเด็กนักเรียนและโรงเรียนไปสู่กิจกรรมลดโลกร้อน ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากและเป็นผลดีด้วย จากการได้ร่วมงานเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน จึงทำให้เห็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องโลกร้อนในโรงเรียน เพื่อให้เป็นการลดอุณหภูมิโลกด้วยกิจกรรมต่างในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในฝันก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ก็ควรจะระบุในมาตราฐานของในฝันให้ชัดเจนว่าจะมีเรื่องกิจกรรมลดโลกร้อนด้วย ในแนวคิดนี้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะต้องเป็นแกนนำ ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้

กิจกรรมลดโลกร้อน

Advertisements

Posted 13/04/2011 by awongyai in Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: