โรงเรียนดีประจำตำบล…ไทยเข้มแข็ง   1 comment


โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งเป็นนโยบายของท่าน รมต.กระทรวงศึกษาธิการ นายชิยวร  บุญเกียรติ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนในฝัน มาแล้ว ถึง ๓ รุ่น มีโรงเรียนในโครงการ 2626 โรงเรียน ท่น รมต.ศึกษาจึงได้มอบให้ สนก.ดำเนินการโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่ง ได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแล้ว จำนวน 182 โรงเรียน และให้ทาง สนก. คัดเลือกโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ให้ครบ 7000 พันโรงเรียน ทางสนก.และ ผ่านแผนงานได้ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล โดยได้เชิญ สพท.และ RovingTeam ในฝันมาร่วมกันคัดเลือกให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะประกาศรายชื่อได้..และทำสัญญาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นี้ 

ท่าน ผอ.สนก. ดร.อรทัย มูลคำ ได้มาเป็นร่วมในการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนด้วยตัวท่านเอง

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

One response to “โรงเรียนดีประจำตำบล…ไทยเข้มแข็ง

Subscribe to comments with RSS.

  1. การพัฒนาโรงเรียนดีตำบลได้เริ่มจากการพัฒนากายภาพก่อน เช่นการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ห้องสุขา อาคารห้องสมุดเป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: