เกษียณอายุราชการ…โครงการในฝัน   Leave a comment


   ข้าราชการที่มาช่วยราชการโครงการโรงเรียนในฝัน…ได้ครบรอบอายุเกษียณในปีนี้ 2 คนคือ นางสาววิไลลักษณ์  ภู่ภักดีและนายอดุลย์  วงษ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ จาก ลพบุรีที่ได้มาช่วยราชการโครงการโรงเรียนในฝัน ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงเกษียณอายุก็เป็นเวลาเกือบ 6 ปี  ทางโครงการโดยท่านดร.อรทัย  มูลคำ ผอ..สนก. และท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาเบ็ญจลักษณ์  น้ำฟ้า ได้มาเป็นประธานและร่วมงาน นี้ บรรยายเป็นกันเองและสนุกสนานดังภาพ
 
 
 
 
 
Advertisements

Posted 02/10/2010 by awongyai in Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: