การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี   3 comments


ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)ได้ร่วมกับสำนักพัฒนาวิชาการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี่ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เนื้อหาสาระของนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติและที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น    องค์ประกอบหลักของธาตุคาร์บอน    กระบวนการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนาดนาโน     สมบัติเชิงแสงของสารที่มีอนุภาคขนาดระดับนาโน    ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยี    ด้านการแพทย์    อิเล็กทรอนิกส์    วัสดุ     เครื่องสำอาง    พลังงาน     สิ่งแวดล้อม      การเกษตรและอาหาร      พัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี      แนวโน้มธุรกิจนาโนเทคโนโลยี      ข้อดี   ข้อเสียของนาโนเทคโนโลยี    ความสำคัญของนาโนเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันและในการพัฒนาประเทศ  Eye-rolling
Advertisements

Posted 18/12/2008 by awongyai in Books

3 responses to “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี

Subscribe to comments with RSS.

  1. มีอะไรใหม่มาแจ้งให้สมาชิกทราบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ คิดว่าน่าจะนำเข้าบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติมระดับม.ต้น ส่วนม.ปลาย น่าจะแทรกในรายวิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เชิงบูรณาการ นะครับ

  2. เรื่องหลักสูตรนาโนฯ..นั้นทาง สสวท. และ สวก. สพฐ. กำลังดำเนินการบรรจุลงในหลักสูตร 51 ส่วนทางเราคิดว่ามันน่าจะสอนให้นักเรียนรู้ก็จัดทำแผนการสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย แยกเป็น เคมี ชีว ฟิสิกส์ ครับ

    อดุลย์
  3. แวะมาเยี่ยมและชื่นชม"ท่านผู้เฒ่า" ครับผม ไม่ได้ไปพบกันที่อุบลฯนะครับ ผมกับมนต์ชัยติดเรียนออนไลน์กับ SEAMEO INNOTECHบรรจง ปัทมาลัย

    Bunjong Patthamalai

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: